کمترین: 
7.4
بیشترین: 
7.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.4
زمان: 
12/23 09:10
قیمت لیر سوریه امروز 23 اسفند 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 7.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":7.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398