کمترین: 
10024.7
بیشترین: 
10024.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10024.7
زمان: 
12/23 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 23 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 23 اسفند 1396 , 10024.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":10024.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398