کمترین: 
318.2
بیشترین: 
318.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
318.2
زمان: 
12/23 09:10
قیمت دینار عراق امروز 23 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 318.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":318.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398