کمترین: 
1035.6
بیشترین: 
1035.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1035.6
زمان: 
12/23 09:10
قیمت ریال قطر امروز 23 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 23 اسفند 1396 , 1035.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":1035.6}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398