کمترین: 
1005.2
بیشترین: 
1005.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1005.2
زمان: 
12/23 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 23 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 23 اسفند 1396 , 1005.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":1005.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398