کمترین: 
12531.4
بیشترین: 
12531.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12531.4
زمان: 
12/23 09:10
قیمت دینار کویت امروز 23 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 12531.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":12531.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399