کمترین: 
487.6
بیشترین: 
487.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
487.6
زمان: 
12/23 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 23 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 487.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":487.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398