کمترین: 
459.3
بیشترین: 
459.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
459.3
زمان: 
12/23 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 23 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 اسفند 1396 , 459.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":459.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398