کمترین: 
3997.2
بیشترین: 
3997.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3997.2
زمان: 
12/23 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 3997.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":3997.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398