کمترین: 
2911.4
بیشترین: 
2911.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2911.4
زمان: 
12/23 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 23 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 اسفند 1396 , 2911.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":2911.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398