کمترین: 
3538.6
بیشترین: 
3538.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3538.6
زمان: 
12/23 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 23 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 23 اسفند 1396 , 3538.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":3538.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398