کمترین: 
4675.7
بیشترین: 
4675.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4675.7
زمان: 
12/23 09:10
قیمت یورو امروز 23 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 23 اسفند 1396 , 4675.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":4675.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398