کمترین: 
3769.5
بیشترین: 
3769.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3769.5
زمان: 
12/23 09:10
قیمت دلار امروز 23 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 23 اسفند 1396 , 3769.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":3769.5}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398