کمترین: 
652
بیشترین: 
727.26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
661.09
زمان: 
12/23 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 23 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 661.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 03:00","price":719},{"date":"1396/12/23 03:30","price":721.28},{"date":"1396/12/23 06:00","price":727.26},{"date":"1396/12/23 06:30","price":726.61},{"date":"1396/12/23 07:00","price":725.36},{"date":"1396/12/23 07:30","price":726.67},{"date":"1396/12/23 08:00","price":717},{"date":"1396/12/23 09:00","price":720.55},{"date":"1396/12/23 11:00","price":720.47},{"date":"1396/12/23 11:30","price":719.52},{"date":"1396/12/23 15:00","price":704},{"date":"1396/12/23 15:30","price":699.99},{"date":"1396/12/23 16:00","price":698},{"date":"1396/12/23 16:30","price":697},{"date":"1396/12/23 18:00","price":694.67},{"date":"1396/12/23 21:00","price":666},{"date":"1396/12/23 21:30","price":664.1},{"date":"1396/12/23 22:00","price":652},{"date":"1396/12/23 22:30","price":652.91},{"date":"1396/12/23 23:30","price":661.09}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398