کمترین: 
8250
بیشترین: 
9280
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8283.6
زمان: 
12/23 23:30
قیمت بیت کوین امروز 23 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 23 اسفند 1396 , 8283.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 03:00","price":9168.9},{"date":"1396/12/23 03:30","price":9140},{"date":"1396/12/23 06:00","price":9280},{"date":"1396/12/23 06:30","price":9237.5},{"date":"1396/12/23 07:00","price":9226},{"date":"1396/12/23 07:30","price":9260.9},{"date":"1396/12/23 08:00","price":9100},{"date":"1396/12/23 09:00","price":9118.8},{"date":"1396/12/23 11:00","price":9134.8},{"date":"1396/12/23 11:30","price":9070.4},{"date":"1396/12/23 15:00","price":8736},{"date":"1396/12/23 15:30","price":8721.2},{"date":"1396/12/23 16:00","price":8693},{"date":"1396/12/23 16:30","price":8706},{"date":"1396/12/23 18:00","price":8654},{"date":"1396/12/23 21:00","price":8319},{"date":"1396/12/23 22:00","price":8250},{"date":"1396/12/23 22:30","price":8256},{"date":"1396/12/23 23:00","price":8328.8},{"date":"1396/12/23 23:30","price":8283.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398