بورگوارد BX5

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/12/23 12:00","price":239000000},{"date":"1397/03/16 00:00","price":285000000},{"date":"1397/03/20 00:00","price":305000000},{"date":"1397/04/03 00:00","price":335000000},{"date":"1397/04/23 12:00","price":435000000},{"date":"1397/05/30 00:00","price":390000000},{"date":"1397/07/02 12:00","price":239000000},{"date":"1397/11/16 00:00","price":450000000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398