کمترین: 
1322.08
بیشترین: 
1330.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1325.11
زمان: 
12/23 23:55
قیمت اونس طلا امروز 23 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 23 اسفند 1396 , 1325.11 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398