کمترین: 
1576000
بیشترین: 
1576000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1576000
زمان: 
12/22 15:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 22 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 1576000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 15:30","price":1576000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398