کمترین: 
0
بیشترین: 
44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44
زمان: 
12/22 15:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 22 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 22 اسفند 1396 , 44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":44}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398