کمترین: 
0
بیشترین: 
625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625
زمان: 
12/22 15:30
قیمت کرون نروژ امروز 22 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":625}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399