کمترین: 
0
بیشترین: 
12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12
زمان: 
12/22 15:30
قیمت لیر سوریه امروز 22 اسفند 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":12}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398