کمترین: 
0
بیشترین: 
15650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15650
زمان: 
12/22 15:30
قیمت دینار کویت امروز 22 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 15650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":15650}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398