کمترین: 
0
بیشترین: 
71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71
زمان: 
12/22 15:30
قیمت افغانی امروز 22 اسفند 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":71}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398