کمترین: 
0
بیشترین: 
4770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4770
زمان: 
12/22 15:30
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 22 اسفند 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 4770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":4770}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398