کمترین: 
0
بیشترین: 
4883
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4883
زمان: 
12/22 15:30
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 22 اسفند 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 22 اسفند 1396 , 4883 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":4883}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399