کمترین: 
781000
بیشترین: 
789000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
789000
زمان: 
12/22 18:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 22 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 789000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 12:12","price":781000},{"date":"1396/12/22 13:00","price":786000},{"date":"1396/12/22 14:06","price":782000},{"date":"1396/12/22 17:24","price":784000},{"date":"1396/12/22 18:30","price":789000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398