کمترین: 
780000
بیشترین: 
786000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
786000
زمان: 
12/22 18:30
قیمت نیم سکه امروز 22 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 786000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 12:12","price":780000},{"date":"1396/12/22 13:00","price":785000},{"date":"1396/12/22 14:06","price":781000},{"date":"1396/12/22 18:30","price":786000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398