کمترین: 
492000
بیشترین: 
499000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
499000
زمان: 
12/22 17:24
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 22 اسفند 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 499000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 12:06","price":492000},{"date":"1396/12/22 13:00","price":497000},{"date":"1396/12/22 14:30","price":498000},{"date":"1396/12/22 17:24","price":499000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398