کمترین: 
0
بیشترین: 
3903
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3903
زمان: 
12/22 15:30
قیمت دلار کانادا امروز 22 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 اسفند 1396 , 3903 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 12:00","price":3903},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":3903}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398