کمترین: 
0
بیشترین: 
5250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5250
زمان: 
12/22 15:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 5250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 11:20","price":5250},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":5250}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398