کمترین: 
0
بیشترین: 
1316
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1316
زمان: 
12/22 15:30
قیمت لیر ترکیه امروز 22 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 1316 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 11:20","price":1316},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":1316}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398