کمترین: 
0
بیشترین: 
635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
600
زمان: 
12/22 19:50
قیمت کرون سوئد امروز 22 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 اسفند 1396 , 600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 10:10","price":600},{"date":"1396/12/22 11:50","price":635},{"date":"1396/12/22 12:10","price":600},{"date":"1396/12/22 12:20","price":635},{"date":"1396/12/22 12:30","price":600},{"date":"1396/12/22 12:50","price":635},{"date":"1396/12/22 13:00","price":600},{"date":"1396/12/22 13:10","price":635},{"date":"1396/12/22 13:20","price":600},{"date":"1396/12/22 13:30","price":635},{"date":"1396/12/22 14:10","price":600},{"date":"1396/12/22 14:20","price":635},{"date":"1396/12/22 14:30","price":600},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":600},{"date":"1396/12/22 19:40","price":635},{"date":"1396/12/22 19:50","price":600}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398