کمترین: 
331000
بیشترین: 
341000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
341000
زمان: 
12/22 17:24
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 22 اسفند 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 341000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 10:06","price":340000},{"date":"1396/12/22 12:12","price":331000},{"date":"1396/12/22 14:12","price":340000},{"date":"1396/12/22 17:24","price":341000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398