کمترین: 
646413
بیشترین: 
646413
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
646413
زمان: 
12/22 10:05
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 22 اسفند 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 646413 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 10:05","price":646413}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398