کمترین: 
0
بیشترین: 
782.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
782.4
زمان: 
12/22 15:30
قیمت درام ارمنستان امروز 22 اسفند 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 22 اسفند 1396 , 782.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":782.4},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":782.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398