کمترین: 
0
بیشترین: 
2212.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2212.4
زمان: 
12/22 15:30
قیمت منات آذربایجان امروز 22 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 اسفند 1396 , 2212.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":2212.4},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":2212.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398