کمترین: 
0
بیشترین: 
66.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.2
زمان: 
12/22 15:30
قیمت روبل روسیه امروز 22 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 66.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":66.2},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":66.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398