کمترین: 
0
بیشترین: 
962.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
962.5
زمان: 
12/22 15:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 22 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 962.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":962.5},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":962.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399