کمترین: 
0
بیشترین: 
2864.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2864.4
زمان: 
12/22 15:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 22 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 اسفند 1396 , 2864.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":2864.4},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":2864.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398