کمترین: 
0
بیشترین: 
317.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
317.4
زمان: 
12/22 15:30
قیمت دینار عراق امروز 22 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 317.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":317.4},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":317.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398