کمترین: 
0
بیشترین: 
1033.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1033.3
زمان: 
12/22 15:30
قیمت ریال قطر امروز 22 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 22 اسفند 1396 , 1033.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":1033.3},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":1033.3}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398