کمترین: 
0
بیشترین: 
12491
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12491
زمان: 
12/22 15:30
قیمت دینار کویت امروز 22 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 12491 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":12491},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":12491}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398