کمترین: 
0
بیشترین: 
456.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
456.2
زمان: 
12/22 15:30
قیمت کرون سوئد امروز 22 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 اسفند 1396 , 456.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":456.2},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":456.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398