کمترین: 
0
بیشترین: 
3968.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3968.7
زمان: 
12/22 15:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 3968.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":3968.7},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":3968.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398