کمترین: 
0
بیشترین: 
2927.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2927.8
زمان: 
12/22 15:30
قیمت دلار کانادا امروز 22 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 اسفند 1396 , 2927.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":2927.8},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":2927.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398