کمترین: 
0
بیشترین: 
3525.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3525.8
زمان: 
12/22 15:30
قیمت ین ژاپن امروز 22 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 اسفند 1396 , 3525.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":3525.8},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":3525.8}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398