کمترین: 
0
بیشترین: 
594.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
594.7
زمان: 
12/22 15:30
قیمت یوان چین امروز 22 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 اسفند 1396 , 594.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":594.7},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":594.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398