کمترین: 
0
بیشترین: 
3761
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3761
زمان: 
12/22 15:30
قیمت دلار امروز 22 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 22 اسفند 1396 , 3761 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":3761},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":3761}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398