کمترین: 
1317.53
بیشترین: 
1327.82
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1325.66
زمان: 
12/22 23:50
قیمت اونس طلا امروز 22 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 22 اسفند 1396 , 1325.66 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399