کمترین: 
8887
بیشترین: 
9386.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9037.1
زمان: 
12/22 23:30
قیمت بیت کوین امروز 22 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 اسفند 1396 , 9037.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 00:00","price":8922.7},{"date":"1396/12/22 00:30","price":9014.2},{"date":"1396/12/22 01:00","price":8990.5},{"date":"1396/12/22 03:00","price":9195.9},{"date":"1396/12/22 03:30","price":9112.4},{"date":"1396/12/22 06:00","price":9142.1},{"date":"1396/12/22 06:30","price":9102.8},{"date":"1396/12/22 07:00","price":9008},{"date":"1396/12/22 09:00","price":9357.7},{"date":"1396/12/22 09:30","price":9379.2},{"date":"1396/12/22 10:00","price":9386.9},{"date":"1396/12/22 10:30","price":9360.9},{"date":"1396/12/22 11:00","price":9216.2},{"date":"1396/12/22 12:00","price":9075.6},{"date":"1396/12/22 15:00","price":8966.3},{"date":"1396/12/22 15:30","price":9060.1},{"date":"1396/12/22 16:00","price":9009},{"date":"1396/12/22 16:30","price":8887},{"date":"1396/12/22 17:00","price":9139.5},{"date":"1396/12/22 17:30","price":9139.8},{"date":"1396/12/22 18:30","price":9082.6},{"date":"1396/12/22 19:00","price":9000},{"date":"1396/12/22 19:30","price":9066},{"date":"1396/12/22 20:00","price":9030.1},{"date":"1396/12/22 20:30","price":9244.1},{"date":"1396/12/22 21:00","price":9185.2},{"date":"1396/12/22 21:30","price":9115},{"date":"1396/12/22 22:30","price":9151.9},{"date":"1396/12/22 23:00","price":9133.8},{"date":"1396/12/22 23:30","price":9037.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398